Privacy

Privacy

Privacybeleid Staf Cars

Staf Cars NV stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Zo gaat Staf Cars steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en zijn alle redelijke veiligheidsmaatregelen (op technisch en organisatorisch vlak) genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreiding onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacy reglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Staf Cars. U dient zich ervan bewust te zijn dat Staf Cars NV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Uw rechten

Als je beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer  om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 

 • Toegang tot de persoonsgegevens die STAF CARS NV mogelijks over jou beschikt;
 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;
 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als u geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan u zich altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van STAF CARS NV staat.

Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. In dat geval respecteren we uw keuze, maar u begrijpt dat we in dat geval bepaalde diensten mogelijks niet kunnen uitvoeren.

 

Gebruik van persoonsgegevens

STAF CARS NV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met STAF CARS NV;
 • Het leveren van de diensten van STAF CARS NV;
 • Het verzenden van gerichte reclame, updates en aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur;
 • Het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het opmaken en verzenden van offertes, facturen en het innen van betalingen;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Statistische doeleinden

 

Verzamelen van persoonsgegevens

STAF CARS NV verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een samenwerking met STAF CARS NV;
 • Een bezoek van de website;
 • Het gebruiken van de diensten van STAF CARS NV;
 • Het aankopen van producten van STAF CARS NV;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Correspondentie met STAF CARS NV
 • Het meedelen aan STAF CARS NV van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Een offerteaanvraag
 • Het uitwisselen van business cards

 

Bewaartermijnen

STAF CARS NV respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Spontane sollicitaties worden gedurende 1 jaar bewaard.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Staf Cars NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Staf Cars NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Toegang voor derden

STAF CARS NV geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van STAF CARS NV en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat STAF CARS NV jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer STAF CARS NV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. STAF CARS NV is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

STAF CARS NV is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid.

 

Contact opnemen en klachten

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de wijze waarop STAF CARS NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u steeds contact opnemen via e-mail of per brief:

E-mail naar : 

Brief naar :  STAF CARS NV

                    Luikersteenweg 20

                    3920 Lommel

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop STAF CARS NV jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.privacycommission.be).

JOBS: Autocarchauffeurs zijn onze ambassadeurs! JOBS: Autocarchauffeurs zijn onze ambassadeurs!